logo.png

06 - 82 16 34 50

Neem contact op

   Voor ouders

Voor wie?


Integratieve kindercounseling kan ingezet worden voor kinderen die:

 • Zich niet fijn voelen: verdrietig zijn, boze buien hebben, onzeker zijn, faalangstig of bang zijn.
 • Vervelende dingen denken: niemand vindt mij aardig of ik kan helemaal niks.
 • Soms dingen doen die ze eigenlijk helemaal niet willen doen: ruzie maken, pesten of nagelbijten.
 • Buikpijn of hoofdpijn hebben, zonder medische oorzaak.
 • Iets lastigs meemaken; een ruzie, een verhuizing, het niet leuk vinden op school of gepest worden.
 • Moeite hebben om zich te concentreren.
 • Piekeren.
 • Last hebben van iets heel anders, wat hier niet bij staat
Werkwijze


Kennismaking

Je kunt me bellen of mailen voor meer informatie. We bespreken kort je hulpvraag en mijn manier van werken. Als je besluit van mijn begeleiding gebruik te maken, plannen we een afspraak voor een intakegesprek en mail ik een vragenlijst.

Intake

Tijdens het intakegesprek, dat ik bij voorkeur met beide ouders voer, komt aan de orde hoe je als vader of moeder de situatie met je kind beleeft. Waar lopen jullie tegenaan en wat willen jullie graag? Jullie zoon of dochter is hierbij niet aanwezig, zodat jullie vrijuit kunnen praten. Samen nemen we de vragenlijst door.

Sessies

De eerste sessies gebruik ik om goed contact met je kind op te bouwen. Pas wanneer je kind zich veilig voelt en zichzelf is, kan de coaching beginnen.

Tijdens het spelen of kletsen, stel ik vragen en benadruk ik wat je kind goed kan. Ik vergroot tijdens de sessies zijn zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfkennis, waardoor je kind sterker komt te staan. Daarnaast gaan we samen op zoek naar slimme oplossingen en tips voor de dingen waar je kind last van heeft. Vaak oefenen we hiermee, als voorbereiding om ze thuis, op school of ergens anders in te zetten.

Tussengesprek/ evaluatiegesprek

Na vijf sessies volgt een oudergesprek, waarin ik mijn bevindingen van jullie kind bespreek en natuurlijk ook graag wil weten wat er veranderd is. Ik stem vooraf met jullie kind af wat ik wel of niet mag delen. Want wat in de sessies besproken wordt, is vertrouwelijk. Uiteraard houd ik jullie altijd op de hoogte van het proces dat zich tijdens de sessies afspeelt. Tijdens dit gesprek bepalen we samen of het gewenste resultaat al bereikt is of dat een vervolg gewenst is.

De sessies en oudergesprekken worden gefilmd, zodat ik daar voor mijn specialisatie tot kindertherapeut gebruik van kan maken. De opnames dienen ter vervanging van aantekeningen en kunnen ingezet worden bij supervisie. Na gebruik worden alle opnames gewist.
Tarieven en vergoedingen


Tarieven

Intakegesprek gratis

Kind-sessie 1 uur € 60,-
Brusjessessie 1 uur € 60,-
Evaluatiegesprek € 60,-

 • Kindercounseling is in principe kortdurend. Dat wil zeggen dat er minimaal 5 en maximaal 15 sessies worden gepland. Na iedere 5 sessies vindt er een evaluatiegesprek met beide ouders plaats en kijken we samen of we het traject voortzetten of afsluiten.

 • Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren per worden afgezegd of verzet. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoedingen

 • De kosten voor Integratieve KinderCounseling worden door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en sta geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ.

 • Op de site van de NFG is een overzicht geplaatst van de vergoedingen van zorgverzekeraars. Klik hier voor de vergoedingsmogelijkheden.

 • Wanneer je specifiek voor jouw situatie duidelijkheid wilt, neem dan contact op met je eigen zorgverzekeraar.
Algemene voorwaarden


* Als ouders heeft u een intakegesprek, daarnaast volgt er na ieder vijfde sessie van uw kind een evaluatiegesprek. Hiervan kan in overleg worden afgeweken in het belang van uw kind. * Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u een vragenlijst, een behandelovereenkomst. Deze retourneert u ingevuld en ondertekend voor de intakedatum. * Een sessie of oudergesprek dient minstens 24 uur van tevoren worden afzegd of verzet. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. * De ouders en het kind weten dat de sessies en gesprekken gefilmd worden, zodat ik daar in mijn opleiding tot kindertherapeut gebruik van kan maken ter vervanging van aantekeningen en om te leren. ( examen / supervisie) * De ouders en het kind weten dat de opnames direct gewist worden na gebruik in de opleiding. * De ouders en het kind weten dat ik onder supervisie werk en zaken die binnen, zowel buiten mijn mogelijkheden bespreek met de supervisor. Deze kan aanbevelingen doen ter verdere behandeling bij mij of een afgestudeerde integratieve kindertherapeut. * In de oudergesprekken bespreekt de integratieve kindercoach het verloop van de begeleiding. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. * De integratieve kindercoach is gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode. * Het kind is de client en de integratieve kindercoach wordt betaald door de ouders, werkt echter in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind. * De ouders zijn niet aanwezig bij de sessies, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de integratieve kindercoach. * In geval van scheiding is ook de gezaghebbende andere ouder verplicht toestemming te geven tot begeleiding. Door het tekenen van de behandelovereenkomst geven beide ouders toestemming om hun kind te begeleiden middels coaching. * De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken. * De Ontdekplek werkt volgens de privacywet AVG. De privacyverklaring van de Ontdekplek is op deze site terug te vinden en wordt ook aan u verstrekt bij aanmelding van uw kind. Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacyverklaring.
Wie ben ik?


Mijn naam is Belinda Kester en ik ben 46 jaar. Samen met mijn man en drie kinderen woon ik in Lieshout. Ik ben integratief kindercoach / counselor en specialiseer mij tot integratief kindertherapeut aan De Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Daarnaast werk ik als leerlingbegeleider op verschillende basisscholen. Zestien jaar stond ik met veel plezier voor de klas.Toch kriebelde het. Ik had weinig tijd om kinderen te helpen met hun sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Ik wilde kinderen juist op dit vlak sterker maken. Ik gun ieder kind voldoende zelfvertrouwen, dat het goed in zijn vel zit en op een fijne manier met anderen om kan gaan. Daar heeft een kind zijn leven lang plezier en profijt van. Sinds 10 jaar begeleid ik kinderen individueel op school. Kinderen die boos of verdrietig zijn, kinderen die zich niet goed kunnen concentreren, kinderen die vaak ruzie hebben, moeilijk vrienden maken of kinderen die zich eenzaam voelen. Kortom kinderen die niet lekker in hun vel zitten en tegen problemen aanlopen. Ze worden in overleg met de ouders, door de leerkracht of intern begeleider naar mij verwezen. Sinds 2018 heb ik ook een eigen praktijk aan huis in Lieshout waar ik kinderen begeleid: " De Ontdekplek". Een fijne spelkamer met allerlei materialen om kinderen te begeleiden. In mijn praktijk begeleid ik kinderen op een integratieve manier, een manier die werkt.
Goed om te weten


Kwaliteitsbewaking De Ontdekplek is aangesloten als registerlid bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NGF. De NFG staat voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Om dit te waarborgen moet iedere zorgverlener op minimaal HBO-niveau geschoold zijn en iedere twee jaar zijn professionaliteit bewijzen om zijn registerlidmaatschap te behouden. Voor meer informatie zie www.de-nfg.nl Klachten Mocht je onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jullie zelf. Zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet Kwaliteit en Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Je kan hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Klik hier voor meer informatie. Mijn inschrijving bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

logo NFG met tekst.jpg
rbcz-logo.jpg

De Ontdekplek

Belinda Kester

Akker 4

5737 BR Lieshout

info@deontdekplek.nl

06 - 82 16 34 50

KVK: 67747345