top of page

Informatie voor kinderen

Als je van plaatjes houdt en wilt weten hoe de ontdekplek en ik eruit zien? Kijk dan snel onderaan deze pagina 😉

 • Kindercounseling: voor wie?
  Integratieve kindercounseling kan ingezet worden voor kinderen die last hebben van: Nare gevoelens en emoties: zoals driftbuien of snel boos, zich bang, verdrietig of alleen voelen, rouw of verlieservaring bij overlijden of na echtscheiding,... Onhandig Sociaal gedrag: zoals pesten of gepest worden, moeilijk vriendjes maken, liegen,niet voor zichzelf opkomen, zich te aanhankelijk of claimend gedragen, niet naar school willen,... Vervelende gedachten: zoals: "niemand vindt mij aardig", "ik kan ook niks", een vol hoofd hebben, piekeren, weinig zelfvertrouwen,... Slaapproblemen Concentratieproblemen Lichamelijke klachten terwijl de huisarts niets kan vinden Want je wil juist dat je kind: zich ontspannen voelt geniet van het leven fijn met anderen omgaat zelfvertrouwen heeft weerbaar is oké is met zichzelf zijn emoties passend uit tegenslagen kan incasseren gelukkig is! En dat kan!!!
 • Wie ben ik?
  Mijn naam is Belinda Kester. Zestien jaar stond ik met veel plezier voor de klas op het basisonderwijs. Toch kriebelde het... Ik had te weinig tijd om kinderen te helpen met hun sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Ik wilde kinderen juist op dit vlak sterker maken. Ik gun ieder kind voldoende zelfvertrouwen, dat het goed in zijn vel zit en op een fijne manier met anderen om kan gaan. Daar heeft een kind zijn leven lang plezier en profijt van. Langzaamaan begon ik met de overstap van leerkracht naar leerlingbegeleider... Ik heb me destijds gespecialiseerd in het gedrag van kinderen tijdens de studie master Special Educational Needs. Deze opleiding heeft me een stevige basis gegeven voor het begeleiden van individuele leerlingen. Daarna ben opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie Amsterdam tot Integratief Kindercounselor. Dit is een tweejarige post HBO-opleiding waarin theorie en praktijk elkaar continu kruisen zodat je daadwerkelijk het geleerde ook kunt toepassen. Als afronding heb ik een eindonderzoek gedaan op het gebied van het voeren van kindgesprekken. Aanvullend heb ik aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie een extra leerjaar gedaan ter verdieping op technieken en interventies om de binnenwereld te beïnvloeden. Naast mijn werk binnen het basisonderwijs heb ik sinds 2018 een eigen praktijk in Aarle-Rixtel waar ik kinderen begeleid: " De Ontdekplek". Een heerlijke ruimte (kom maar eens kijken 😉) met allerlei materialen om kinderen te begeleiden. Ik begeleid kinderen op een integratieve manier, een hele leuke manier, waarbij zowel de kinderen als ik veel plezier hebben. Mijn ervaring is dat ieder kind graag en met veel plezier komt...
 • Tarieven en vergoedingen
  Tarieven Intakegesprek gratis Kind-sessie 1 uur € 75,- Evaluatiegesprek 1 uur € 75,- Telefonisch overleg max. 30 minuten €30,- Kindercounseling is in principe kortdurend. Dat wil zeggen dat er minimaal 5 en maximaal 15 sessies worden gepland. Na iedere 5 sessies vindt er een evaluatiegesprek met beide ouders plaats en kijken we samen of we het traject voortzetten of afsluiten. U ontvangt na iedere drie begeleidingsmomenten een factuur, deze dient u binnen 14 dagen over te maken. Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren per worden afgezegd of verzet. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Vergoedingen Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en sta geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ. De kosten voor Integratieve KinderCounseling worden door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder het kopje alternatieve zorg: complementaire psychosociale hulpverlening. Op de site van de NFG is een overzicht geplaatst van de vergoedingen van zorgverzekeraars. Klik hier voor de vergoedingsmogelijkheden. Wanneer je specifiek voor jouw situatie duidelijkheid wilt, neem dan contact op met je eigen zorgverzekeraar.
 • Beroepsverenigingen / Kwaliteitsbewaking /Klachten
  Kwaliteitsbewaking De Ontdekplek is aangesloten als registerlid bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NGF. De NFG staat voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Om dit te waarborgen moet iedere zorgverlener op minimaal HBO-niveau geschoold zijn en iedere twee jaar zijn professionaliteit bewijzen om zijn registerlidmaatschap te behouden. Voor meer informatie zie www.de-nfg.nl Middels een Algemeen Gegevens Beheer-code (AGB-code) staan de praktijk en ik zelf geregisteerd in een landelijke database beheerd door Vektis. AGB-code persoonlijk: 90109212 AGB-code praktijk: 90068212 De Ontdekplek is ook aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. De RBCZ is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en de clienten. Voor meer informatie zie www.rbcz.nu Mijn licentienummer van RBCZ is 200644R Klachten Mocht je onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jullie zelf. Zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet Kwaliteit en Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Je kan hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Klik hier voor meer informatie. Mijn inschrijving bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.
 • Algemene voorwaarden
  Algemeen De integratieve kindercounselor is gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode en de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het kind is de cliënt en de integratieve kindercounselor werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind. De Ontdekplek werkt volgens de privacywet AVG. De privacyverklaring van de Ontdekplek is op de website terug te vinden. Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacyverklaring. Intake Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u een vragenlijst. Deze retourneert u ingevuld uiterlijk twee dagen voor het intakegesprek. Het intakegesprek vindt zonder het kind plaats en wordt met voorkeur met beide ouders gevoerd. Wordt besloten om te starten met kindsessies, ondertekenen ouders/ verzorgers en de behandelaar de behandelovereenkomst, die u gelijktijdig met de vragenlijst en privacyverklaring krijgt toegestuurd. In geval van scheiding is ook de gezaghebbende andere ouder verplicht toestemming te geven tot begeleiding. Door het tekenen van de behandelovereenkomst geven beide ouders toestemming om hun kind te begeleiden middels KinderCounseling. Sessies Een sessie duurt 1 uur en kost €75,- Een sessie of oudergesprek dient minstens 24 uur van tevoren worden geannuleerd of verzet. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De ouders zijn niet aanwezig bij de sessies, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de integratieve kindercounselor. De ouders en het kind weten dat de sessies en gesprekken gefilmd worden, ter vervanging van aantekeningen en om indien nodig te gebruiken tijdens intervisie of supervisie. Deze filmopnames worden maximaal een half jaar bewaard en daarna gewist. Evaluatie Na iedere vijfde sessie van uw kind volgt een (tussen) evaluatiegesprek. Hiervan kan in overleg worden afgeweken in het belang van uw kind. In overleg met ouders wordt besloten om de begeleiding voort te zetten of af te sluiten. Tijdens de evaluatiegesprekken bespreekt de integratieve kindercounselor het verloop van de begeleiding. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken.

Foto's van De Ontdekplek

kind1_bewerkt.png
bottom of page