Integratieve  KinderCounseling

 

Integratieve kindercounseling is een kortdurende, oplossingsgerichte en vooral leuke vorm van hulpverlening.

 

Werkwijze:

Je kunt me bellen of mailen voor meer informatie. We bespreken kort je hulpvraag en mijn manier van werken. Als je besluit van mijn begeleiding gebruik te maken, plannen we een afspraak voor een gratis intakegesprek en mail ik een vragenlijst.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek, dat ik bij voorkeur met beide ouders voer, komt aan de orde hoe je als vader of moeder de situatie met je kind beleeft. Waar lopen jullie tegenaan en wat willen jullie graag? Jullie zoon of dochter is hierbij niet aanwezig, zodat jullie vrijuit kunnen praten. Samen nemen we de vragenlijst door en geef ik uitleg over hoe ik werk.

Samen bespreken we of we gaan starten met de begeleiding van jullie kind.

Kindsessies

De eerste sessies gebruik ik om goed contact met je kind op te bouwen. Pas wanneer je kind zich veilig voelt en zichzelf is, kan de counseling beginnen.

Tijdens het spelen of kletsen, stel ik vragen en benadruk ik wat je kind goed kan. Ik vergroot tijdens de sessies zijn zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfkennis, waardoor je kind sterker komt te staan. Daarnaast gaan we samen op zoek naar slimme oplossingen en tips voor de dingen waar je kind last van heeft. Vaak oefenen we hiermee, als voorbereiding om ze thuis, op school of ergens anders in te zetten.

Tussengesprek/ evaluatiegesprek

Na vijf sessies volgt een oudergesprek, waarin ik mijn bevindingen van jullie kind bespreek en natuurlijk ook graag wil weten wat er veranderd is. Ik stem vooraf met jullie kind af wat ik wel of niet mag delen. Want wat in de sessies besproken wordt, is vertrouwelijk. Uiteraard houd ik jullie altijd op de hoogte van het proces dat zich tijdens de sessies afspeelt. Tijdens dit gesprek bepalen we samen of het gewenste resultaat al bereikt is of dat een vervolg gewenst is.

Wat betekent ‘integratief’ eigenlijk?

 

Integratieve kindercounseling valt onder de complementaire zorg en  is een aanvulling op de reguliere medische zorg. Het doel van deze zorg bij te dragen aan het  welbevinden van jullie kind .

Integratieve kindercounseling streeft ernaar om alle aspecten van een kind weer terug in balans te brengen. Denk hierbij aan  gevoelens, gedrag, gedachten, het lichamelijke en sociale aspect. Ik kijk in mijn praktijk echt naar je kind... Wat laat hij zien, wat doet hij, wat denkt hij, hoe voelt hij zich en wat wil hij? Is je kind afwachtend, enthousiast, open of juist gesloten? Mijn begeleiding past zich aan op wat je kind laat zien en nodig heeft. 
 

Binnen de counseling wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, speltherapie, ontspanningstherapie, oplossingsgerichte therapie en creatieve therapie. De gekozen therapievorm sluit aan op het karakter, ontwikkeling, interesse en eigenschappen van je kind. 

Dat houdt in dat veel spelmiddelen, speelmogelijkheden en therapeutische vormen speciaal worden afgestemd op jouw kind. Ieder kind krijgt een eigen behandeling op maat. 

 

Verschil tussen coaching en counseling:

Een coach geeft tips en adviezen die aansluiten bij de behoeften van ouders en hun kinderen.

Bij counseling ontdekt je kind zijn eigen interne en externe hulpbronnen waarmee het zijn probleem kan aanpakken en oplossen. Daarnaast kunnen ook nog tips en adviezen gegeven worden.

 

Integratieve kindercounseling maakt je kind sterker zodat hij zelf ontdekt en leert wat te doen om zijn obstakels te overwinnen. 

integratievekindercoaching_header.jpg