Integratieve  KinderCounseling

Heerlijk als je kind met zelfvertrouwen en plezier in het leven staat. Dat wil elke ouder. Soms is dit even niet het geval. Kindercounseling bij "De Ontdekplek" in Laarbeek helpt hierbij en richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

 

Wat betekent ‘integratief’ eigenlijk?

 

Integratieve kindercounseling is een kortdurende, oplossingsgerichte en vooral leuke vorm van hulpverlening, waarbij ik me rechtstreeks richt tot het kind met zijn/haar klacht. Integratieve kindercounseling valt onder de complementaire zorg en  is een aanvulling op de reguliere medische zorg. Het doel van deze zorg bij te dragen aan het  welbevinden van jullie kind .

Integratieve kindercounseling streeft ernaar om alle aspecten van een kind weer terug in balans te brengen. Denk hierbij aan  gevoelens, gedrag, gedachten, het lichamelijke en sociale aspect. Ik kijk in mijn praktijk echt naar je kind... Wat laat hij zien, wat doet hij, wat denkt hij, hoe voelt hij zich en wat wil hij? Is je kind afwachtend, enthousiast, open of juist gesloten? Mijn begeleiding past zich aan op wat je kind laat zien en nodig heeft. 
 

Binnen de counseling wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, speltherapie, ontspanningstherapie, oplossingsgerichte therapie en creatieve therapie. De gekozen therapievorm sluit aan op het karakter, ontwikkeling, interesse en eigenschappen van je kind. 

Dat houdt in dat veel spelmiddelen, speelmogelijkheden en therapeutische vormen speciaal worden afgestemd op jouw kind. Ieder kind krijgt een eigen behandeling op maat. 

 

Verschil tussen coaching en counseling:

Een coach geeft tips en adviezen die aansluiten bij de behoeften van ouders en hun kinderen.

Bij counseling ontdekt je kind zijn eigen interne en externe hulpbronnen waarmee het zijn probleem kan aanpakken en oplossen. Daarnaast kunnen ook nog tips en adviezen gegeven worden.

 

Bij De Ontdekplek:

 

  • Krijgt ieder kind een unieke begeleiding

  • Sluit ik aan bij jouw kind

  • Staat je kind met zijn hulpvraag/ wens centraal

  • Breidt je kind zijn mogelijkheden uit om met moeilijke dingen om te gaan 

  • Kiest je kind de manier waarop het geholpen wil worden en met welke middelen

  • Leert je kind om tot eigen oplossingen te komen voor problemen

  • Ontwikkelt je kind meer zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfstandigheid

  • Ga ik met jou als ouder in gesprek, over hoe we je kind het best kunnen helpen. Jij kent je kind als geen ander

 

Integratieve KinderCounseling maakt je kind sterker zodat hij zelf ontdekt en leert wat te doen om zijn obstakels te overwinnen. 

integratievekindercoaching_header.jpg