top of page

Integratieve kindercounseling

Integratieve kindercounseling is een kortdurende, oplossingsgerichte en vooral leuke vorm van hulpverlening. Die ernaar streeft om een kind weer terug in balans te brengen. Denk hierbij aan de gevoelens, het gedrag, de gedachten, de lichamelijke en de sociale kant van je kind. 

Nare gevoelens kunnen leiden tot 'ongewenst' gedrag. Vaak wordt vooral gestuurd op gedrag, terwijl dat in de meeste gevallen slechts symptoombestrijding is. Het gaat immers om de nare gevoelens achter het gedrag. En hoe ga je nu het best om met die nare gevoelens? Dat ontdekken ouders en kinderen, tijdens de begeleiding.

Tijdens de counseling wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, speltherapie, ontspanningstherapie, oplossingsgerichte therapie en creatieve therapie. De gekozen therapievorm sluit aan op het karakter, ontwikkeling, interesse en eigenschappen van je kind. Dat houdt in dat veel spelmiddelen, speelmogelijkheden en therapeutische vormen speciaal worden afgestemd op jouw kind. Pratend, spelend en onderzoekend, krijgt je kind zicht op zijn gevoelens, denken en gedrag. Je kind ontdekt wat het allemaal zelf kan en doet, welke kwaliteiten en eigen oplossingen het heeft, om zichzelf te helpen.

 

Integratieve kindercounseling valt onder de complementaire zorg en  is een aanvulling op de reguliere medische zorg. Het doel van deze zorg is om bij te dragen aan het welbevinden van jullie kind . Bij counseling vergroot je kind zijn inzicht in gevoelens, gedachten en gedrag.  Hij onderzoekt zijn interne en externe hulpbronnen waarmee hij zijn probleem kan aanpakken en oplossen. Hiermee heeft je kind meer mogelijkheden om te handelen in verschillende situaties. Je kind ontwikkelt meer zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfrespect  en vergroot zijn zelfstandigheid. ​Je kind wordt sterker doordat hij zelf ontdekt en leert welke vaardigheden en talenten hij kan inzetten om zijn obstakels te overwinnen. 

Bij een counselingtraject zitten oudergesprekken inbegrepen, waarbij je als ouder inzicht, handvatten en advies krijgt om je kind beter te begrijpen en te ondersteunen.

 

bottom of page